• Risør Skolemusikkorps    • Nyhetsarkiv    • Aktivitetsplan    • Gruppetimer    • Opptak    • Bilder     • Gjestebok    • Hjem  

 

 

   Nyhetsarkiv
    - Vil du begynne å spille i Risør skolemusikkorps?!?
    - Informasjonsbrev
    - Innkalling til årsmøte i Risør skolemusikkorps og Risør skolemusikkorps venner
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 699 173

 

 

 
Innkalling til årsmøte i Risør skolemusikkorps og Risør skolemusikkorps venner
 

Det innkalles til årsmøte i Risør skolemusikkorps torsdag 27. Februar 2014 kl 19.00 på Risør barneskole.

Saksliste:
Konstituering av årsmøte
Årsberetning 2013
Årsregnskap 2013
Budsjett 2014 og medlemskontingent
Innkomne saker
Valg

Dersom noen har saker de ønsker behandlet på årsmøtet må de være styret i hende senest en uke før møtet, ref vedtektenes § 11, d

Det vil under møtet være en enkel servering.

Etter årsmøtet blir det informasjon og diskusjon om prosjektet ”Bli bedre- få det bedre.”

Med hilsen

Styret i Risør skolemusikkorps
Kjetil Skjeie
styreleder

Innkalling til årsmøte Risør skolemusikkorps venner

Det innkalles til årsmøte i Risør skolemusikkorps venner torsdag 27. Februar 2014 kl 19.15 på Risør barneskole.

Saksliste:
Konstituering av årsmøte
Årsberetning 2013, ettersendes
Årsregnskap 2013, ettersendes
Plan og budsjett 2014
Innkomne sake
Valg

Dersom noen har saker de ønsker behandlet på årsmøtet må de være styret i hende senest en uke før møtet, ref vedtektenes § 11, d

Styret i Risør skolemusikkorps venner