• Risør Skolemusikkorps    • Nyhetsarkiv    • Aktivitetsplan    • Gruppetimer    • Opptak    • Bilder     • Gjestebok    • Hjem  

 

 

   Nyhetsarkiv
    - Vil du begynne å spille i Risør skolemusikkorps?
    - Velkommen til ekstraordninært årsmøte
    - TAKK FOR GODT FRAMMØTE
    - Årsfest søndag 27. januar 2013 kl 16:00
    - Velkommen til årsmøte
    - Informasjon til musikanter angående årsfest søndag 27.januar
    - Øvelser januar 2013
    - Terminliste våren 2013
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 636 881

 

 

 
Velkommen til årsmøte
 

Mandag 11. Februar 2013 kl 18:00 på Skansen

Saksliste: Vanlige årsmøtesaker
Årsberetning 2012
Årsregnskap 2012
Budsjett 2013
Saker fra styret
Innkomne saker
Valg

Årsmøte Skolemusikkens Venner

Saksliste: Vanlige årsmøtesaker
Årsberetning 2012
Årsregnskap 2012
Budsjett 2013
Valg

Det vil under møtet være en enkel servering.

For Risør skolemusikkorps og skolemusikkens venner

Kristin Ertsås
Styreleder Risør Skolemusikkorps