• Risør Skolemusikkorps    • Nyhetsarkiv    • Aktivitetsplan    • Gruppetimer    • Opptak    • Bilder     • Gjestebok    • Hjem  

 

 

   Nyhetsarkiv
    - Miniton utsatt til søndag 25. september pga store nedbørsmengder
    - Arbeidsoppgaver Miniton
    - Stevne Øyestad
    - Parkeringsvakt under Villvin-dagene
    - Den nye dirigenten hilser
    - Oppstart Risør skolemusikk høsten 2011
    - 1. års-aspiranter - Sommeravslutning
    - Korpstur sommeren 2011
    - Informasjon fra styret i RSMK
    - Dirigenten vår gir seg etter 15 år
    - Dugnad/varetelling
    - 17.mai 2011
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 659 266

 

 

 
Dirigenten vår gir seg etter 15 år
Dirigent Rune Hansen
 
Dirigent Rune Hansen
 

Styret i Risør Skolemusikkorps (RSMK) vil på denne måten få takke Rune for kyndig, utrettelig og tålmodig ledelse av skolekorpset i alle disse årene! Skolekorpsenes hverdag er preget av mye øvelser, stor omløpshastighet på medlemmer og det å stadig måtte begynne på nytt igjen. Rune har vært dirigent for RSMK i “flere generasjoner” skolemusikanter. Det er leit at han nå vil gi seg, men det er forståelig etter så mange år. Alt har sin tid, og vi må være veldig glad for at Rune har holdt ut i dirigentjobben så lenge.

Motivasjon til å ta i mot og lage opplegg for nye aspiranter er noe Rune har vist særdeles stor dyktighet i. Denne delen skal Rune og Tonje heldigvis fortsette med og er jo det viktigste grunnlaget et skolemusikkorps har, for å få til utvikling og resultater over tid. RSMK har sammen med Rune lagt stor vekt på å gi aspiranter de rette rammebetingelser for tidlig læring og utvikling på instrumenter. Rune og korpset har alltid ivret for at aspiranter skal ha gode instrumenter som gir gode lærebetingelser. For å få dette til har både Rune og Tonje jobbet mye med å vedlikeholde, sette i stand og reparere instrumenter slik at de har holdt mål. Dette har også vært arbeid de har gjort helt frivillig og med lite eller ingen betaling.

I tillegg til aspirantopplæringen har Rune selvsagt også jobbet hardt og godt med korpset. Han har bragt mye nytt inn av musikk, arrangement og instrumenter. Han har sågar komponert flere stykker som korpset har vært så heldig å urfremføre. Når repertoaret skulle legges til neste sesong, har han ofte tatt med de eldste på råd for å velge ut den musikken som skulle øves på og spilles.
Under Runes direksjon har RSMK ved to anledninger vunnet sin divisjon i NM for janitsjarkorps. Dette har ungene og foreldrene satt stor pris på.

Runes måte å lede korpset på – en kombinasjon av dyktig musikalsk ledelse og evne til å skape et godt sosialt miljø, har ført til at mange musikanter har deltatt i skolekorpset helt til russetiden. På denne måten har korpset til enhver tid har hatt en stor andel av erfarne og dyktige musikanter som har vært gode forbilder for de yngre og aspirantene.

Styret har alle skolemusikanter gjennom 15 år bak seg når vi sier at vi kommer til å savne Rune som dirigent og at RSMK er glad for at han fortsetter med aspirantopplæring og instrumentopplæring sammen med Tonje gjennom Kulturskolen!