• Risør Skolemusikkorps    • Nyhetsarkiv    • Aktivitetsplan    • Gruppetimer    • Opptak    • Bilder     • Gjestebok    • Hjem  

 

 

   Nyhetsarkiv
    - Vil du begynne å spille i Risør skolemusikkorps?
    - 17. mai
    - Trekning av kransekakelotteri
    - Sommerkurs
    - Årsmøte 02. mars 2015
    - Årsfest 2015
    - Aktivitetsplan for våren 2015
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 699 174

 

 

 
Årsmøte 02. mars 2015
 

Velkommen til årsmøte
Mandag 02. mars 2015 kl 19:00 på Fredshuset

Saksliste:
Vanlige årsmøtesaker
Årsberetning 2014
Årsregnskap 2014
Budsjett 2015
Saker fra styret
- Endring av vedtekter
- Korpstur 2016
Innkomne saker
Valg

Dersom noen har saker de ønsker behandlet på årsmøtet må de være styret i hende senest en uke før møtet, ref vedtektenes § 11, d

Risør skolemusikkorps
Therese Slangsvold
Styreleder

Årsmøte Skolemusikkens Venner
Saksliste:
Vanlige årsmøtesaker
Årsberetning 2014
Årsregnskap 2014
Budsjett 2015
Saker fra styret
- Endring av vedtekter
Valg

Dersom noen har saker de ønsker behandlet på årsmøtet må de være styret i hende senest en uke før møtet, ref vedtektenes § 11, d

Skolemusikkens venner
Gunn Heidi Stø
Styreleder
 
Get Adobe Reader  Dokumeter til årsmøtet skolemusikken 2015 Read file


 Dokumenter RSMK venner Read file