Print this page

Risør Skolemusikkorps
c
Risør Skolemusikkorps øver på Musikkens hus i Risør, mandager fra klokken 17 til 20.

Vi tar opp aspiranter fra 4.klasse og musikantene kan være med i korpset til de er ferdige på 3årig videregående skole.

For viktig informasjon til musikanter og foresatte se på "nyhetsarkiv" - der blir viktig informasjon lagt ut løpende.