• Risør Skolemusikkorps    • Nyhetsarkiv    • Aktivitetsplan    • Gruppetimer    • Opptak    • Bilder     • Gjestebok    • Hjem  

 

 

   Risør Skolemusikkorps
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 683 866

 

 


Turreglement

1. Innledning
Risør skolemusikkorps (RSMK) har normalt flere turer (også med overnattinger) i løpet av året. Turenes varighet varierer fra en weekend til noen dager. Noen turer går også utenlands. Selv om andre land har andre lover og regler enn det vi har i Norge, så gjelder likevel reglene som står her. For å gjøre oppgavene til reiselederne klarest mulig, samt at alle turdeltakere skal vite hvordan de skal forholde seg, er dette reglementet utarbeidet. Reglementet er vedtatt av RSMK styre. Som reiseledere regnes foreldre/foresatte som har tatt på seg oppgaven ved en reise, dirigent evt andre utpekte personer. Reisedeltakerene skal underrettes om hvem som har reiselederfunksjoner.

2. Ro og orden
Reiselederes anvisninger skal til enhver tid følges. Regler for det enkelte overnattingssted må overholdes. Normalt skal deltakere på barneskoletrinnet være innendørs gått til ro kl 23:00. Ungdomsskoletrinnet skal være inne og gått til ro ved midnatt, mens de over ungdomsskoletrinnet, men som ennå ikke har fylt 18 år, skal være inne senest ved midnatt. De som er myndige følger vanlig regler for oppførsel, ro og orden og skal hele tiden ha avtaler om disponering av fritiden med reiseledere. De som er over atten år er også en del av reisefølget og må, når reiseleder krever det, følge dennes anvisninger.

3. Røyking/rusmidler og lignende
Det er 18 års aldersgrense for røyking og bruk av snus. Denne aldersgrensen skal også overholdes på turer og ellers i RSMK sammenheng. Røykere over 18 år skal kun røyke der røyking er tillatt, videre skal de i størst mulig grad tilstrebe å røyke på steder der de under 18 år ikke befinner seg.

4. Det er totalt forbudt for alle turdeltakerne å nyte alkohol eller andre rusmidler.

5. Barn under 18 år skal ikke nyte koffein-drikker som "Battery", "Red Bull" og lignende merker. I Norge selges slike drikker i emballasje merket med at drikken ikke bør nytes av barn (dvs under 18 år). Om det dukker opp drikkeemballasje som ikke har slik merking så er det likevel ikke tillatt for nevnte gruppe å drikke dette.

6. For barn under 18 år er det ikke tillatt å kjøpe alkohol, snus, tobakk eller andre rusmidler for å ha med seg hjem. For de over 18 år gjelder vanlige norske innkjøps- og innførselsbestemmelser. Merk pkt 4 ovenfor.

7. Fyrtøy, knallskudd etc
Det er ikke tillatt å medbringe, anskaffe eller kjøpe med seg hjem noen form for knallskudd eller andre pyrotekniske varer. For barn under 18 år gjelder det samme for fyrtøy.

8. Konsekvenser ved brudd
Brudd på dette reisereglementet eller annen alvorlig og upassende oppførsel, kan medføre hjemsending for egen/foresattes regning. Hjemmet / de foresatte vil bli kontaktet ved alvorlige brudd på RSMK turreglement.


Risør, 26. mai 2003